Referencie

Referencie elektroinštalácie vybraných klientov

Vykonali sme elektroinštalácie v meste Spišská Belá
 • Mesto Spišská Belá, Stavba: 20 bytová jednotka –  Elektroinštalácia, domové telefóny, anténny systém, elektroinštalačný materiál
 •  Mesto Spišská Belá – Stavba: 11 bytová jednotka – Elektroinštalácia, elektroinštalačný materiál
 •  Mesto Spišská Belá – Stavba: Verejne WC + podzemné garáže – Elektroinštalácia, elektroinštalačný materiál
 •  Mesto Spišská Belá – Stavba: Faceklub – Elektroinštalácia, elektroinštalačný materiál
 •  Turistická ubytovňa VIOLA, V.Lomnica –  Kamerový systém a zabezpečovací systém pre objekt
 • Robert Špiner, Kežmarok elektroinštalácia, elektroinštalačný materiál
 • Obec Hrabušice, Verejne osvetlenia – Verejne osvetlenie
 •  Turistická ubytovňa VIOLA, Veľká Lomnica –  Elektroinštalácie, elektroinštalačný materiál
 •  Zberňa druhotných surovín, Kežmarok –  Kamerový systém + osvetlenie objektu
 •  Záhradné centrum, Spišská Belá –  Kamerový systém a zabezpečovací systém, elektroinštalačný materiál
 •  ZŠ Huncovce –  Zabezpečovací systém – alarm pre budovu základnej školy
 • Ján Mešár, Spišská Belá, RD – Elektroinštalačné práce, Zabezpečovací systém – alarm, elektroinštalačný materiál.
 •  Rímskokatolícka cirkev, Lendak –  Zabezpečovací systém – alarm pre kostol
 •  Rímskokatolícka cirkev, T. Kotlina –  Zabezpečovací systém + bleskozvod pre kostol
 •  Obec Červený Kláštor – Verejne osvetlenie + miestny rozhlas, elektroinštalačný materiál pre obec
 •  Andrej Hurajt , Huncovce – Rodinný dom – elektroinštalácia + satelitný rozvod, elektroinštalačný materiál, revízia pre rodinný dom
 •  Matej Dubovský, Žakovce – Rodinný dom – Elektroinštalácia + satelitný rozvod, elektroinštalačný materiál pre rodinný dom
 • Miroslav Vaverčák, Slovenská Ves – Dodávka, elektroinštalačný materiál pre firmu
 •  Autoservis ZEMO, Spišská Belá – Autoservis – elektroinštalácia + alarm, elektroinštalačný materiál pre firemnú budovu
 • Ján Štefaňák, Spišská Belá – Dodávka, elektroinštalačný materiál
 •  Peter Paluba, St. Ľuboňa – Rodinný dom – elektroinštalácia + satelitná anténa, elektroinštalačný materiál, revízia pre rodinný dom
 •  Štefan Podracký, Spišská Belá – Rodinný dom – elektroinštalácia + satelitný rozvod, Alarm, elektroinštalačný materiál, revízia pre rodinný dom
 •  Pavol Paluba, Nová Kelča – Byt – elektroinštalácie, elektroinštalačný materiál pre bytovú jednotku
 •  Obec Osturňa – Oprava a rekonštrukcia miestneho rozhlasu.
 •  Nájomné byty, Spišská Belá – Satelitný rozvod v 20 bytovej jednotke
 •  ADUS predaj elektrosúčiastok, Kežmarok – Zabezpečovací systém
 •  Tatramedical, Lekáreň, Spišská Belá – Elektroinštalácia + zabezpečovací systém, elektroinštalačný materiál, revízia
 •  Mesto Spišská Belá – Rekonštrukcia elektrickej prípojky pre zdravotné stredisko
 • Kromková Andrea , Svit – Elektroinštalácia, Alarm, elektroinštalačný materiál, revízia
 • Zdeno Pekarčík, Kežmarok – Elektroinštalácie, kamerový systém,
  zabezpečovací systém – alarm, elektroinštalačný materiál, revízia pre rodinný dom
 • Drepal, Spišská Belá – Kamerový systém
 • Spoločenstvo bytov, Tatr. Javorina – Elektrické vykurovanie odkvapov a úžľabia strechy pre spoločenstvo bytov.
 • Bytové družstvo, Stará Ľubovňa – Elektrické vykurovanie odkvapov a žľabov pre bytové družstvo.
 • Rímskokatolícka cirkev, Slovenská Ves – Zabezpečovací systém a kamerový systém pre kostol a faru
 • Rodinný dom, Spišská Stará Ves – Zabezpečovací systém pre rodinný dom
 • Bytovka, Kežmarok – kamerový systém do bytovky
 • Rodinný dom, Lendak – Zabezpečovací systém – alarm
 • Mesto Spišská Belá – Rekonštrukcia, oprava vianočnej výzdoby a vianočného stromčeka.
 • ZŠ Jurské – Vianočná výzdoba
 • JUDr. Eva Čabrová – Elektroinštalácia, byt Poprad – Matejovce, elektroinštalačný materiál
 • Domov dôchodcov Kežmarok – Zabezpečovací systém – alarm
 • Martin Schon, Rakúsy – elektroinštalačný materiál
 • Ján Nebus, RD Spišská Belá – Elektroinštalácie, Zabezpečovací systém – alarm, elektroinštalačný materiál, revízia
 • Mesto Spišská Belá – Elektrické prípojky k stavebným pozemkom – elektromerové skrine, revízia
 • p. Hozová, Byt  Kežmarok – Elektroinštalácie, elektroinštalačný materiál
 • p. Hoško, Poprad Byt – Elektrická inštalácia, elektroinštalačný materiál
 • Kancelárske priestory, Poprad – Elektroinštalácia, kamerový a zabezpečovací systém pre kanceláriu
 • Ján Poliak, Sp. Belá – elektrické podlahové vykurovanie, elektroinštalačné práce, elektroinštalačný materiál pre rodinný dom